Goede relaties

Ook als alles goed gaat, onderhouden wij regelmatig contact met u. Dat kan omdat wij een gespecialiseerd en kleinschalig adviesburo zijn. Hierdoor blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in uw organisatie en kunnen wij adequaat inspelen op relevante veranderingen. Diverse ondernemers* zijn u al voorgegaan.

Wij zijn inmiddels geregistreerd bij de AFM voor het mogen voeren van pensioenbeheer en geven van pensioenadvies. zie: http://www.afm.nl/registers

* op verzoek zijn er eventueel bij ons referenties op te vragen.