Pensioenopbouw DGA

Momenteel kan de pensioenopbouw grofweg op 3 manieren worden geregeld.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen. Banksparen is echter een optie die adviseurs nog wel eens over het hoofd zien, terwijl dit meer pensioen kan opleveren.

Momenteel kan de pensioenopbouw grofweg op 3 manieren worden geregeld, namelijk:

  • in eigen beheer (al dan niet in een pensioen-BV) via Vermogensbeheerder;
  • bij een verzekeraar, pensioenpremie via de BV;
  • privé in een lijfrenteverzekering, of in een lijfbankspaarrenterekening.

Een veel voorkomend standpunt van de accountant is om het ouderdomspensioen in eigen beheer te voeren. De liquiditeit blijft dan namelijk in onvoorziene omstandigheden voor de onderneming beschikbaar en het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico kan dan separaat verzekerd worden. Het vermogen wordt dan eventueel via een bank of vermogensadviseur beheert.

Verzekeringskosten

Bij de tweede optie, verzekering van het ouderdomspensioen, drukken de verzekeringskosten van zo'n 15 tot 20% per jaar zwaar op het rendement. Echter, met de introductie in 2008 van lijfrente-banksparen is dit nadeel achterhaald nu de mogelijkheid bestaat om lijfrentestortingen niet meer uitsluitend bij een verzekeraar maar ook bij een bank onder te brengen. Hiermee rijst de vraag of een DGA zijn pensioen in eigen beheer moet voeren of helemaal geen pensioenregeling in de onderneming moet optuigen om in privé, buiten de onderneming om, zijn pensioen te regelen.  De franchise in de pensioenopbouw ligt hier lager dan die in Eigen Beheer.

Eigen beheer

Pensioen in eigen beheer kan zowel in- als extern. Bij intern eigen beheer blijft de pensioentoezegging en reserve binnen de werkmaatschappij. Bij extern eigen beheer worden de reserves in een aparte vennootschap gestald, zodat ze buiten een plotseling faillissement blijven. De jaarlijkse kosten van extern eigen beheer bedragen zo'n € 1.500 per jaar vanwege de extra kosten voor de accountant, en eenmalig € 1.000 voor de notaris en Kamer van Koophandel. De kosten van lijfrentesparen via de bank zijn te verwaarlozen. Maar hoe zit het nu fiscaal?

Fiscaal

Een fictieve pensioenpremie van € 10.000 per jaar kost de BV na aftrek van 25% vennootschapsbelasting (Vpb)  € 7.500. Zonder pensioenpremie valt deze € 10.000 in de winst en blijft er € 7.500 over in de BV. Als deze  € 7.500 daarna als dividend uit de BV naar privé wordt gehaald, betaalt de DGA 15% dividendbelasting en houdt hij € 5.625 netto over. Omdat deze DGA 52% inkomstenbelasting betaalt, mag deze € 5.625 worden gebruteerd naar een lijfrentepremie van € 11.718 per jaar.

Banksparen

Deze DGA heeft in plaats van een pensioeninleg van € 10.000 per jaar met € 1.500 kosten dus een jaarlijkse inleg van € 11.718  zonder noemenswaardige kosten. Terwijl de beheerkosten wegvallen, wordt de uiteindelijke pensioenopbouw volgens ons deze berekening maar liefst 17 % hoger. Nadeel bij Banksparen is dat je geen premievrijstelling bij invaliditeit en garantie rentetarief kunt hanteren, de depositorente daargelaten.

Levensloopsparen

Tot slot kan de DGA pre-pensioen via levensloop opbouwen wat ook als pensioenopbouw geldt.

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen. Banksparen is echter een optie die adviseurs nog wel eens over het hoofd zien, terwijl dit meer pensioen kan opleveren.

Momenteel kan de pensioenopbouw grofweg op 3 manieren worden geregeld, namelijk:

  • in eigen beheer (al dan niet in een pensioen-BV) via Vermogensbeheerder;
  • bij een verzekeraar, pensioenpremie via de BV;
  • privé in een lijfrenteverzekering, of in een lijfbankspaarrenterekening.

Een veel voorkomend standpunt van de accountant is om het ouderdomspensioen in eigen beheer te voeren. De liquiditeit blijft dan namelijk in onvoorziene omstandigheden voor de onderneming beschikbaar en het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico kan dan separaat verzekerd worden. Het vermogen wordt dan eventueel via een bank of vermogensadviseur beheert.