Pensioenscan

De pensioenscan is een duidelijke analyse van uw collectieve pensioenregeling.

Wij merken nog steeds dat veel bedrijven een collectieve pensioenregeling in huis hebben die de markttoets niet kan doorstaan. Met een pensioenscan worden mogelijke onvolkomenheden van uw pensioenregeling blootgelegd. Helder en transparant.

Voordat we een advies uitbrengen maken we een grondige analyse. Daarvoor hebben we een aantal tools. Wij bezitten veel kennis op pensioengebied en hebben ruime ervaring met het adviseren van werkgevers en werknemers over de pensioenregeling. Een van de instrumenten die wij daarbij inzetten is een pensioenscan.

Wat is de pensioenscan?

De pensioenscan is een duidelijke analyse van uw collectieve pensioenregeling. Met een vergelijking van zowel de pensioenvormen als concurrente aanbieders (benchmarking). Een analyse die u de juiste management informatie biedt.

Een analyse die bestaat uit:

 • Het toetsen van uw pensioenregeling aan de fiscale en juridische wet- en regelgeving inclusief advies over de noodzakelijke aanpassingen.
 • De toetsing van de flexibiliteit en kostenontwikkeling van uw pensioenregeling, inclusief advies om uw pensioenregeling op deze punten te verbeteren.
 • Het toetsen of het pensioencontract de markttoets (benchmark) kan doorstaan wat betreft prijs/prestatie van het contract en de contractvoorwaarden (o.a. de kostenopslagen in het tarief, de winstdelingssystematiek, de dienstverlening etc.)
 • Op basis van de analyse die we maken met behulp van een scan adviseren en begeleiden wij onze cliënten bij:
 • opzetten collectieve pensioenregelingen
 • verzorgen van het offerteproces en optreden als onafhankelijk onderhandelingspartner richting (her)verzekeringsmaatschappijen en pensioenuitvoerders
 • advies bij herziening van pensioenregeling (wet-en regelgeving, kostenbeheersing, individualisering/flexibilisering)
 • doorlichten en synchroniseren van regelingen bij fusies en overnames
 • actuarieel waarderen van pensioenverplichtingen ten behoeve van diverse accounting standaarden zoals IAS19 en RJ271
 • opstellen van kosten- en opbrengstenprojecties
 • uitvoeren van second opions

Bent u geïnteresseerd in een pensioenscan? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met ons op.