Zelfstandig ondernemers

Pensioen en werken als zelfstandig ondernemer

Zelfstandig ondernemers bouwen geen pensioen op. Bent u zelfstandig ondernemer dan ontvangt u na uw 65e alleen AOW. Verdere aanvulling moet u zelf regelen. Zelfstandigen bouwen vaak te weinig pensioen op. Dit geldt met name voor de groeiende groep ZZP-ers. De nieuwe pensioenwet die sinds 1 januari 2007 van kracht is biedt gelukkig ruimere mogelijkheden.

Pensioen en werken als zelfstandig ondernemer

Wat u een goed pensioen vindt hangt af van uw situatie. Veel zelfstandigen gaan na hun pensioen in inkomen fors achteruit. Het is dus belangrijk om hier tijdig bij stil te staan en zo nodig een aanvullend pensioen op te bouwen. Er zijn een aantal manieren dit te doen:

  • Pensioenregeling voortzetten
  • Oudedagsreserve opbouwen (FOR)
  • Lijfrenteverzekering afsluiten

Pensioenregeling voortzetten

Zegt u uw baan op om als zelfstandige of ZZP-er te gaan werken? U kunt dan in veel gevallen nog voor een periode van 10 jaar op vrijwillige basis de pensioenregeling voortzetten, op eigen kosten. Of dit voor u mogelijk is hangt af van de pensioenregeling.

Oudedagsreserve opbouwen (FOR)

De Fiscale oudedagsreserve (FOR) is een manier om belastingheffing uit te stellen. Door een toevoeging te doen aan de oudedagsreserve kunt u sparen voor de oudedag. De belasting over het gespaarde inkomen betaalt u pas later. Er worden een aantal eisen gesteld. Zo moet u per jaar minimaal 1.225 uren werken voor de onderneming.

Pensioencommunicatie: Duidelijkheid voorkomt vragen

De nieuwe Pensioenwet betekent dat u als werkgever aan meer voorwaarden dient te voldoen. Voorkom onnodig papierwerk en kosten. Met onze kennis van pensioencommunicatie krijgen u en uw werknemers duidelijkheid.

Lijfrenteverzekering afsluiten

Sparen voor de oudedag via een lijfrenteverzekering is ook mogelijk. Voor ondernemers zijn er extra mogelijkheden om een deel van de oudedagsreserve om te zetten in een lijfrente. En bij het staken van de onderneming kan de stakingswinst worden omgezet in een lijfrente. De hoogte van de aftrek hangt af van uw leeftijd.

Aanvullend pensioen: meestal een combinatie

Voor de meeste zelfstandigen is een combinatie van deze mogelijkheden de beste oplossing. Onze adviseurs weten hoe u dit fiscaal gunstig doet.

Regel het nu: Laat uw pensioen nakijken

Wilt u precies weten hoe u er na pensionering voorstaat? En hoe het zit met nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid? Wij brengen uw situatie graag vrijblijvend in kaart voor u.