Algemene risico's

Wij kunnen voor u verschillende verzekeringen regelen. Kijk hieronder voor algemene, maar zeker belangrijke verzekeringen.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u of een van uw medewerkers schade verricht, kan het grote gevolgen hebben. Het kan zijn dat u of uw medewerkers schade verricht tijdens een afspraak op kantoor bij een opdrachtgever.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als u aansprakelijk wordt gesteld. 

Wat wordt er vergoed:

  • Schade aan spullen, personen of onroerend goed
  • Schade door een gebrekkig een product
  • Schade aan spullen van een medewerker
  • Gevolgschade

Niet vergoedt wordt zuivere vermogensschade. Dit kan ontstaan door fouten in adviezen, tekeningen en berekeningen. Dit is af te dekken door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (link).

Wilt u meer informatie? Onze specialisten(link) helpen u graag verder.

Verzuimverzekering

Wanneer een van uw werknemers langdurig ziek raakt kost het veel tijd en ook moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. Met een verzuimverzekering verzekert u alle medewerkers die een arbeidsovereenkomst met uw onderneming hebben. 

Wat wordt er vergoed:

  • De eerste 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte
  • Behandelingen die de bedrijfsarts adviseert
  • Verzuimbegeleiding en re-integratiehulp

 

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als ondernemer krijgt u in het geval van arbeidsongeschiktheid geen uitkering van de overheid. U bent zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. Bij een korte ziekteperiode kunt u uw reserves misschien wel gebruiken of het inkomen van uw partner. Maar een langdurige ziekteperiode kunt u misschien wel niet meer overbruggen.

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u ervoor dat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. U kunt voor een tijdelijke uitkeringsduur of een lange uitkeringsduur kiezen.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Laat ons uw premie vergelijken

Bij Van Dommele Adviesgroep vergelijken wij uw premie en berekenen zo hoeveel u kunt besparen.