Bijzondere risico's

Ook kunnen wij verzekeringen met bijzondere risico's voor u regelen. Deze worden wel eens vergeten, waardoor u voor verrassingen komt te staan. Om dit te voorkomen, vindt u hieronder een aantal bijzondere risico's. 

Cyberverzekering

De huidige digitale ontwikkelingen bieden u veel voordelen, maar de risico’s worden ook steeds groter omdat u steeds afhankelijker wordt van ICT-systemen. Bedrijven zijn in dit digitale tijdperk voor steeds meer data verantwoordelijk. Hiermee is cybercrime een onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld.

Een cyberverzekering beschermt u onder andere tegen internetcriminaliteit en een computervirussen en de gevolgen hiervan zoals verlies van data, beschadigde data, aansprakelijkheid en bedrijfsstilstand. 

Wat wordt er vergoed:

 • Herstel van gegevens en software na cyberincident
 • Bedrijfsschade door een bedrijfsstilstand die ontstaat door cyberincident
 • Aansprakelijkheid bij datalek en diefstal van privacy gevoelige persoons- en bedrijfsgegevens bij cyberincidenten
 • Cyberafpersing

Voor elk bedrijf die te maken heeft met privacy gevoelige persoons- en bedrijfsgegevens is, is een cyberverzekering aan te raden.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als ondernemer bent u op verschillende manieren aansprakelijk. Het kan zijn dat u of uw medewerker bijvoorbeeld een berekeningsfout maakt of een verkeerd advies geeft. Dergelijke fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als u aansprakelijk wordt gesteld door een opdrachtgever voor een beroepsfout.

Wat wordt er vergoed:

 • De schade als gevolg van gemaakte beroepsfouten 
 • Kosten van verweer en rechtsbijstand

Kunt u of uw medewerkers in uw bedrijf gemakkelijk te maken krijgen met beroepsfouten? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering erg belangrijk.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als u aansprakelijk gesteld wordt voor een bestuurlijke fout kan de schade op uw privévermogen verhaald worden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen bij aansprakelijkheidsverzekering door een bestuurlijke fout van uzelf of een medebestuurder. Zo komt u als bestuurder, toezichthouder of commissaris niet voor onverwachte kosten te staan als een beslissing verkeerd uitpakt.

Wat wordt er vergoed:

 • Schade als gevolg bestuurlijke fout
 • Kosten van rechtszaak

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk wanneer u vaak bestuurlijke beslissingen maakt.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Bouw- en montageverzekering

Als u regelmatig bouwprojecten heeft, loopt u grote risico’s voor schade.

Met een bouw- en montageverzekering bent u tijdens uw bouwprojecten verzekerd voor risico’s zoals brand, regen, storm, diefstal of vandalisme. Ook bent u met deze verzekering beschermt voor schade door ontwerp- en constructiefouten.

Wat wordt er vergoed:

 • Schade als gevolg van brand, regen, storm
 • Schade als gevolg van diefstal of vandalisme
 • Schade als gevolg het gebruik van verkeerde materialen of een verkeerde toepassing

U kunt kiezen voor een doorlopende verzekering of een aflopende verzekering per project.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt u bescherming tegen wanbetaling. De kredietverzekering is nuttig voor iedereen die goederen of diensten op rekening levert aan zakelijke klanten. Wanneer de factuur na het leveren van een product of dienst niet betaald wordt, kunt u de schade melden bij uw kredietverzekering. Zij gaan dan meteen voor u aan de slag en proberen ervoor te zorgen dat de factuur alsnog betaald wordt. Mocht het niet lukken om dit voor elkaar te krijgen, betaalt de verzekeraar de schade voor u uit.

Wat wordt er vergoed:

 • De openstaande factuur (De schade wordt alleen vergoed indien uw klant het niet kunt betalen. Als de klant het wel kan betalen maar niet wilt, wordt het niet vergoed).

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.

Compagnonsverzekering

Als u samen met een of meerdere compagnons een goedlopende onderneming heeft, is de compagnonsverzekering belangrijk. Vaak hebben ondernemingen alle bedrijfsrisico’s gedekt, maar aan een compagnonsverzekering wordt niet gedacht. Wat gebeurt er als één van de compagnons komt te overlijden?

Wanneer er een compagnon komt te overlijden, krijgen de erfgenamen zijn of haar deel van het bedrijf. Met een compagnonsverzekering dekt u de financiële risico’s die u als ondernemer loopt. Met de compagnonsverzekering kan het aandeel van de overleden compagnon worden overgenomen, de erfgenamen worden uitgekocht of een vervanger worden betaald. Zo kan de overgebleven compagnon het bedrijf voortzetten zonder financiële zorgen.

Wilt u meer informatie? Onze specialisten helpen u graag verder.